Sto­ck­holm 5) At Sve­ri­ge ik­ke kan hol­de 90 mi­nut­ter

BT - - PLAYOFF-GYSER -

E2R0125015

VA­ERS­GO, OL­SEN Zla­tan Ibra­him­ovic vil­le skif­tes ud, al­le­re­de in­den han fik lov med 30 mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen. Det sam­me vil­le an­grebs­mak­ke­ren Marcus Berg (foto) og de to ba­ck­er, Mi­ka­el Lustig og Mar­tin Ols­son. Men Ibra­him­ovic fik sin vil­je ef­ter en la­en­ge­re pe­ri­o­de med for­kø­lel­se og en slem ho­ste.

Sven­sker­ne var tra­et­te, er­kend­te Erik Ham­rén, og med ba­re to da­ge imel­lem de to opgør, må Ol­sens no­get dyg­ti­ge­re ba­enk kun­ne få en be­tyd­ning. Der skal pres­ses højt, sven­sker­ne skal ik­ke ha­ve ro på no­get tids­punkt og så skal Dan­mark spil­le hur­ti­ge­re.

TV4-eks­per­ten Pa­tri­ck Ekwall kald­te på Twit­ter kam­pen lør­dag for den bed­ste sven­ske land­skamp i to år. Det ni­veau ram­mer sven­sker­ne nok ik­ke igen, og så er mu­lig­he­der­ne der, hvis Ol­sen tør at ta­en­de vild­ska­ben og jag­te sej­ren som en sul­ten los.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.