7) At ven­stre si­de er det sva­ge­ste led

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Riza Dur­mi­si (foto) har va­e­ret den sto­re po­si­ti­ve over­ra­skel­se i år i Su­per­liga­en og på lands­hol­det, men i det før­ste sven­sker-brag var Brønd­by-ba­ck­en ik­ke på sin top. Han kald­te det sin dår­lig­ste i ef­ter­å­ret. Men no­get af for­kla­rin­gen lig­ger og­så i den op­bak­ning, han ik­ke fik mod Sve­ri­ge.

Fi­s­cher er ud­pra­e­get an­gri­ber. Han er sko­let i Ajax, hvor man fo­ku­se­rer på de om­rå­der, der kan af­gø­re en kamp. For en of­fen­siv­spil­ler alt­så ud­for­drin­ger og af­slut­nin­ger. Hans de­fen­si­ve for­må­en er ik­ke til ste­de, og det gjor­de og­så ondt på Dur­mi­si – uden at und­skyl­de den dår­li­ge pra­e­sta­tion.

Ni­co­lai Jør­gen­sen er nu iføl­ge BTs op­lys­nin­ger valgt på be­kost­ning af Ajax-ta­len­tet og bi­dra­ger da og­så med me­re de­fen­sivt imod duo­en i den sven­ske høj­re­si­de, Jim­my Dur­maz og Mi­cha­el Lustig, der var sven­sker­nes far­lig­ste vå­ben lør­dag af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.