6) At der er brug for dy­na­mik på mid­ten

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Zla­tan Ibra­him­ovic skal stop­pes i alt, og det skal han med en an­den midt­ba­ne end i Sto­ck­holm. For midt­ba­nen er nøg­len til at luk­ke sven­ske­ren ned, når han tra­ek­ker til­ba­ge i ba­nen for at sty­re spil­let, som han el­sker.

Wil­li­am Kvist var fy­sisk un­der­le­gen, som man så i an­den halv­leg, da han med spa­endt krop vil­le gå hårdt til Ibra­him­ovic, men end­te med at lig­ne en grås­purv, der fløj ind i et vin­due. Nu bli­ver det alt­så iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, Tho­mas Dela­ney, der skal ind at slås med su­per­stjer­nen. Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg (foto) skal lig­ge for­an og gi­ve dy­na­mik med sin be­va­e­ge­lig­hed og hur­ti­ge­re bol­dom­gang, for sven­sker­ne bli­ver tra­et­te, og så kra­e­ver det alt­så ba­re et en­kelt gyl­dent Bendt­ner-øje­blik, før DBU kan be­gyn­de at prø­ve­s­ma­ge Pi­not Noir­vin i Brønd­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.