DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sve­ri­ge sat­te de dan­ske for­håb­nin­ger om en EM-bil­let un­der vold­somt pres via 2-1 sej­ren lør­dag af­ten på Fri­ends Are­na i Sto­ck­holm.

Men på trods af det for­rin­ge­de ud­gangs­punkt in­den re­tur­kam­pen i Par­ken i af­ten tror de dan­ske Od­dset-spil­le­re sta­dig fuldt og fast på dansk EM-kva­li­fi­ka­tion.

Selv om Dan­ske Spil i skri­ven­de stund di­sker op med 2,50 på dansk EM-bil­let, er 75 pro­cent af alt spil si­den lør­dag sat på, at Dan­mark kla­rer den og kom­mer til EM.

»Lør­da­gens ne­der­lag til Sve­ri­ge har ik­ke få­et Od­dset-spil­ler­ne til at mi­ste til­tro­en på det dan­ske lands­hold,« be­kra­ef­ter con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Li­ge nu er bed­ste od­ds på dansk sejr i or­di­na­er tid i af­ten 2,15 hos fle­re spil­ud­by­de­re – blandt an­dre Dan­ske Spil og Bet365.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.