Var ter­r­o­ri­ster­ne på stof­fer?

BT - - NYHEDER -

Fun­det af ad­skil­li­ge sprøjter, ka­ny­ler og pla­stikslan­ger på Pa­ris-ter­r­o­ri­ster­nes for­lad­te ho­telva­e­rel­ser har ført til spe­ku­la­tio­ner om, at de for­ud for de­res blo­di­ge ak­tion fre­dag af­ten dope­de sig selv. Må­ske for at kom­me i kamp­hu­mør - må­ske for bed­re at kun­ne tå­le even­tu­el smer­te, hvis de kom i kamp med sik­ker­heds­styr­ker.

Bil­le­der i den en­gel­ske avis Daily Mail vi­ser en stak brug­te sprøjter med til­hø­ren­de ka­ny­ler og plastslan­ger, der blev fun­det på et so­fa­bord i et af de bil­li­ge og ro­de­de ho­telva­e­rel­ser, som det fran­ske po­li­ti har spo­ret sig frem til, at ter­r­o­ri­ster­ne le­je­de to da­ge før fre­da­gens ter­r­or­an­greb. Va­e­rel­ser­ne var be­stilt for en uge frem.

På ho­telva­e­rel­ser­ne fandt de fran­ske sik­ker­heds­styr­ker og­så ef­ter­lad­te pizza­bak­ker og cho­ko­la­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.