Char­lie She­ens op- og ned­t­u­re

BT - - NYHEDER -

Selv­om Char­lie She­ens hiv-sta­tus kun li­ge er ble­vet af­slø­ret for of­fent­lig­he­den, har sku­e­spil­le­ren stå­et over for en lang ra­ek­ke bå­de op- og ned­t­u­re i lø­bet af sin kar­ri­e­re Vi har sam­let 10 af hans største høj­de­punk­ter og skan­da­ler. Char­lie She­en brød igen­nem i Oli­ver Sto­nes Oscar-vin­den­de krigs­dra­ma, ’Pla­toon’, der før­te ham vi­de­re til an­dre rol­ler og fil­men ’Wall Stre­et’. She­en får en af ho­ved­rol­ler­ne i blo­ck­buste­ren ’Det skø­re hold’. Sam­me år fri­er han til ka­e­re­sten Kel­ly Pre­ston (som i dag er gift med Jo­hn Tra­vol­ta). Men for­hol­det smul­drer, ef­ter han ved et uheld sky­der hen­de i ar­men. Se­ne­re be­gyn­der han på et af­vaen­nings­for­løb for sit stof- og al­ko­hol­mis­brug. Se­ne­re ind­le­der han et for­hold til po­r­no­stjer­nen Gin­ger Lynn Al­len. Vid­ner ved rets­sa­gen mod bor­del­mut­te­ren Heidi Flei­ss. Her kom­mer det frem, at han har brugt 53.000 dol­lar i Hei­die Flei­ss’ etablis­se­ment. In­drøm­mel­sen kom li­ge før hans tred­je ae­g­te­skab med mo­del­len Don­na Pe­e­le. Par­ret blev skilt i 1996. Bli­ver ar­re­ste­ret, for­di ka­e­re­sten Brit­ta­ny As­hland be­skyl­der ham for at ha­ve slå­et hen­de i gul­vet. Året ef­ter bli­ver han igen an­holdt for at ha­ve ta­get en over­do­sis, som var en over­tra­e­del­se af hans prø­ve­løsla­del­se. End­nu en gang måt­te han på af­vaen­ning. Fin­der sam­men med sin med­spil­ler, James Bond­ba­ben, De­ni­se Ri­chards, på set­tet til ‘Spin Ci­ty’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.