Af­slap­pen­de klud

BT - - NYHEDER -

I går var det Wor­ld Pre­ma­turi­ty Day, som er en glo­bal be­gi­ven­hed, der ret­ter fo­kus på fore­byg­gel­se og kon­se­kven­ser­ne af for tid­li­ge føds­ler. Hvert år på ver­dens­plan bli­ver et ud af 10 børn født for tid­ligt - som på bil­le­det fra Uni­ver­si­tets­ho­spi­ta­let i De­bre­cen i Un­garn. Dansk Pra­e­ma­tur For­e­ning send­te tirs­dag en duft­klud til al­le lan­dets af­de­lin­ger for tid­ligt fød­te. Klu­de­ne hja­el­per bør­ne­ne til at slap­pe af og på­vir­ker spis­nin­gen i po­si­tiv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.