02 02 7 02 7 7 4 00 02 00 02

BT - - EM-AFGØRELSEN -

Mor­ten Ol­sen Så sit hold lyk­kes for­ry­gen­de i de før­ste 15 mi­nut­ter af kam­pen. Han sat­te hol­det, som al­le syn­tes, det skul­le va­e­re. Men EM-fa­da­e­sen fal­der til­ba­ge på Ol­sen.

INDSKIFTERE

Mi­cha­el Kro­hn-De­hli (4) ind for Tho­mas Dela­ney (45.), Mor­ten ’Dun­can’ Ras­mus­sen (2) for Ni­ck­las Bendt­ner (60.), Jan­nik Vestergaard (4) for Riza Dur­mi­si (84.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.