Et i Nor­ge

BT - - EM-AFGØRELSEN -

ONSDAG 18. NOVEM­BER 2015 der kan han jo sag­tens få en flot kar­ri­e­re i en an­den top­klub,« si­ger Kje­til Fly­gind.

De span­ske avi­ser har på det se­ne­ste skre­vet om, at Mar­tin Øde­gaard øn­sker fast spil­le­tid og der­for pøn­ser på at bli­ve le­jet ud, men på tids­punk­tet for ar­tik­ler­ne hav­de Nor­ge sta­dig mu­lig­he­den for at kva­li­fi­ce­re sig til EM i Frank­rig til som­mer. Der­for ind­gik det an­gi­ve­ligt i Øde­gaards over­vej­el­ser, at han ved at bli­ve ud­le­jet vil­le ha­ve end­nu bed­re chan­ce for at spil­le sig ind på EM-hol­det, men da Nor­ge kik­se­de kva­li­fi­ka­tio­nen, be­hø­ver Øde­gaard ik­ke ta­en­ke lands­hol­det ind i si­ne frem­tidsover­vej­el­ser.

Iro­nisk nok kan det må­ske va­e­re Nor­ges kva­li­fi­ka­tions­fi­a­sko som gør, at Øde­gaard va­el­ger at bli­ve i Re­al Madrid, Må­ske han får sit gen­nem­brud i 2016?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.