Rundt om Øde­gaard

BT - - EM-AFGØRELSEN -

Pri­vat­fly og fyldt pres­sesal Ef­ter fle­re da­ges for­hand­lin­ger mel­lem Re­al Madrid, Strøms­god­set og per­son­li­ge re­pra­e­sen­tan­ter blev Mar­tin Øde­gaard hen­tet i et pri­vat­fly i Moss Luft­havn i Ryg­ge 22. ja­nu­ar for at bli­ve flø­jet til den of­fi­ci­el­le pra­e­sen­ta­tion i Spanien.

Nog­le timer ef­ter lan­din­gen blev han pra­e­sen­te­ret for­an he­le ver­denspres­sen, der i dagens an­led­ning var mødt talsta­er­kt op.

Jour­na­li­ster fra na­er og fjern – isa­er Nor­ge og Spanien – stil­le­de spørgs­mål til Øde­gaard, som blandt an­det blev spurgt til, om Messi el­ler Ro­nal­do er hans fa­vo­rit­spil­ler? Ro­nal­do, sva­re­de han kløg­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.