Fran­ske og ty­ske drøm­me om guld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den I går blev der sat navn på de sid­ste hold til som­me­rens EM-slut­run­de, og spør­ger man book­ma­ker­ne, er det to fa­vo­rit­ter, som skil­ler sig ud fra de øv­ri­ge.

Bå­de Tys­kland og Frank­rig er nem­lig at fin­de i fi­re gan­ge pen­ge­ne hos de fle­ste book­ma­ke­re som vin­de­re af EM, og der­med er det alt­så va­ert­slan­det og ver­dens­me­stre­ne, som book­ma­ker­ne tror mest på.

De for­sva­ren­de Eu­ro­pa­me­stre fra Spanien er i øje­blik­ket den na­er­me­ste for­føl­ger til de to fa­vo­rit­ter med od­ds 7,00 hos Bet­fair som det hø­je­ste od­ds på dem, mens Bel­gi­en i od­ds 10,00 hos Bet365 fak­tisk har sne­get sig for­bi Eng­land, som nu er at fin­de i od­ds 11,00 de fle­ste ste­der.

Klart mindst til­tro på spil­lebør­sen Bet­fair har mar­ke­det til Nor­dir­land. Selv om det lil­le land vandt sin pul­je, gi­ves der od­ds 490 på at hol­det vin­der guld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.