1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fortu­na Hjør­ring tab­te før­ste kamp i Ita­li­en med 0-1 til Brescia i en gan­ske chan­ce­fat­tig af­fa­e­re, hvor va­er­ter­ne score­de kam­pens en­li­ge mål på lidt af en til­fa­el­dig­hed in­den der var spil­let to mi­nut­ter. Den re­ste­ren­de del af kam­pen for­løb uden helt op­lag­te chan­cer, og det er sva­ert at se an­det end en af­ven­ten­de af­fa­e­re i det nord­jy­ske i af­ten. Fortu­na må for alt i ver­den ik­ke ind­kas­se­re en tid­lig scor­ing, mens ita­li­e­ner­ne for­ment­lig ik­ke vover sig ret langt frem ved hver­ken 0-0 el­ler 1-0 til dan­sker­ne. På den bag­grund er pri­sen flot på mak­si­malt to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.