3,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fe­ren­cva­ros er i en liga for sig selv i Un­garn i den­ne sa­e­son, hvor hol­det bul­drer mod bå­de mester­skab og po­kal­ti­tel. Man slog Csakva­ri med 4-1 hjem­me i før­ste ot­ten­de­dels­fi­na­le i en kamp, som dog og­så blev ek­stremt uli­ge ef­ter et tid­ligt rødt kort til Csakva­ri ef­ter et kvar­ter. Al­le­re­de på lør­dag har Fe­ren­cva­ros lo­kal­brag ude mod ae­r­ke­ri­va­ler­ne fra MTK Bu­da­pe­st, og i øv­rigt var fem spil­le­re fra trup­pen ud­ta­get til Un­garns lands­hold, som for­ment­lig har fejret EM-bil­let­ten i stor stil. Fe­ren­cva­ros tå­ler bå­de ne­der­lag på to og tre mål, så her ser 1X uhy­re so­lidt ud.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.