Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Ben­te Sor­gen­frey Stress og dår­ligt ar­bejds­mil­jø fyl­der desva­er­re me­get hos vo­res med­lem­mer. (...) Hos nog­le po­li­ti­ke­re er der kom­met et syn på den of­fent­li­ge sek­tor som så­dan et hvi­le­sted. En fo­re­stil­ling om, at de of­fent­ligt an­sat­te ba­re hvi­ler sig og har be­talt frokost­pau­se

For­mand for fag­for­bun­det FOA, til Uge­bre­vet A4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.