Blan­chett ha­ed­ret på MoMa

BT - - NYHEDER -

Den ver­den­skend­te au­stral­ske sku­e­spil­le­rin­de Ca­te Blan­chett blev tirs­dag ha­ed­ret for si­ne be­drif­ter på det sto­re la­er­red. Mu­se­um of Mo­dern Art Film Be­ne­fit (MoMA) i New York dan­ne­de ram­men om ar­ran­ge­men­tet, som løb af stab­len for ot­ten­de gang og har til for­mål at rej­se mid­ler, så filmva­er­ker kan bli­ve en del af mu­se­ets sam­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.