130 fug­lear­ter tru­et i Ne­pal

BT - - NYHEDER -

Ne­pal er tre gan­ge så stort som Dan­mark og hu­ser he­le 871 for­skel­li­ge fug­lear­ter, som sva­rer til ot­te pro­cent af al­le kend­te ar­ter. Iføl­ge Dansk Or­ni­to­lo­gisk For­e­ning er 130 ar­ter – el­ler 15 pro­cent – tru­e­de som føl­ge af jagt, il­le­gal han­del og for­gift­ning. På bil­le­det ses én af ar­ter­ne, som lan­det har gla­e­de af – nem­lig ug­len, som fo­to­gra­fen har fan­get i et ro­ligt øje­blik i Pa­tan i Ne­pal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.