Claus Bil­le 35 år (sa­les ma­na­ger)

BT - - NYHEDER -

»Ka­e­re Mor­ten, først vil jeg si­ge held og lyk­ke i frem­ti­den. Jeg sy­nes, at du har va­e­ret for kon­ser­va­tiv i din tra­e­ner­funk­tion. Du har kørt de sam­me sy­ste­mer, selv­om det fle­re gan­ge har vist sig, at det ik­ke fun­ge­rer, så har du ik­ke op­da­te­ret spil­let, som an­dre land­stra­e­ne­re vil­le ha­ve gjort. Du har desva­er­re i det sid­ste par år kørt på au­to­pi­lot, og det er en skam. Det her kan kom­me til at ly­de groft, men det kan ik­ke bli­ve va­er­re med en ny land­stra­e­ner. Jeg sy­nes ik­ke, at du har holdt nok styr på trup­pen og at nog­le af spil­ler­ne har få­et for me­get snor. Der er brug for en land­stra­e­ner, der kan sa­et­te sig i respekt, for så­dan vir­ke­de det ik­ke som om, at du kun­ne her til sidst.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.