For­tyn­det Ade­le

BT - - NYHEDER -

MU­SIK

Ade­le ’25’ POP ******

’21’. For at be­gyn­de for­fra tog Lon­don-pi­gen til Hol­lywood, hvor hun hang ud og kom­po­ne­re­de med stjer­ner som Dan­ger Mou­se, Bru­no Mars og den sven­ske su­per-pro­du­cer Max Mar­tin, der før har ar­bej­det med bå­de Brit­ney Spears og Tay­l­or Swift. Ly­der som al­le an­dre Og på ’25’ er pro­ble­met, at Ade­le ly­der som al­le mu­li­ge an­dre.

Så­le­des kun­ne ’Send My Love’ li­ge så godt va­e­re en Tay­l­or Swift-sang. Den dra­ma­ti­ske ’All I Ask’, som Bru­no Mars har va­e­ret med til at skri­ve, ly­der som ni ud af ti po­p­bal­la­der fra pe­ri­o­den 1970-2015. Og kli­chéha­em­me­de-tek­ster som ’I wish I could li­ve a litt­le mo­re, look up to the sky, not just the floor’ ly­der som om, Ade­le ik­ke en­gang selv tror på det.

Blandt lys­punk­ter­ne er den Elt­on Jo­hn-ag­ti­ge ’When We We­re Yo­ung’ og den chan­son­ly­den­de ’Mil­li­on Years Ago’, hvor Ade­le er ale­ne med gu­i­ta­ren. Alt for me­get af re­sten druk­ner i nå­des­løs over­pro­duk­tion og alt for man­ge po­pkok­ke, der ta­en­ker me­re på ra­dio-play end ae­g­te fø­lel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.