Sand­hed el­ler ej?

BT - - KULTUR -

FILM

’Truth’ Do­kud­ra­ma ******

krig. At han med hja­elp fra Bush se­ni­or kom i Te­xas’ Na­tio­nal­gar­de for at und­gå ud­sen­del­se og, han end ik­ke skul­le ha­ve fuld­ført tje­ne­sten.

Hun får fin­gre i dét, der se­ne­re blev kendt som de kon­tro­ver­si­el­le Kil­li­an­do­ku­men­ter, men ef­ter et tv-indslag om em­net, med Dan Rat­her som af­sen­der, stil­ler kon­ser­va­ti­ve blog­ge­re spørgs­måls­tegn ved ae­gt­he­den af do­ku­men­ter­ne. Trak sig ef­ter 24 år Så rul­ler ’Me­mo­ga­te/Rat­her­ga­te’ el­lers, hvil­ket re­sul­te­rer i af­hø­rin­ger og fy­ring af Mary Ma­pes og kol­le­ga­er. Dan Rat­her må of­fent­ligt und­skyl­de bru­gen af de om­tal­te do­ku­men­ter og tra­ek­ke sig ef­ter 24 år som nyheds­va­ert og 43 år hos CBS News.

Men var der sand­hed i do­ku­men­ter­ne el­ler ej?

Dob­belt Oscar-vin­der Ca­te Blan­chett spil­ler Mary Ma­pes (som og­så skrev bo­gen bag fil­men), og i rol­len som Dan Rat­her ses Ro­bert Red­ford.

Trods go­de pra­e­sta­tio­ner vil selv nyheds­nør­der med hang til ’Wa­ter­ga­te-jour­na­li­stik’, film som ’Al­le pra­esi­den­tens ma­end’ og Aa­ron Sor­kins ’The West Wing’ og ‘The News­room’ desva­er­re fin­de fil­men for lang, for ro­det og for ke­de­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.