2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der har ik­ke va­e­ret man­ge mål i 1. di­vi­sion i den­ne sa­e­son, men li­ge pra­e­cis når de her to hold spil­ler, er si­tu­a­tio­nen en an­den. Se­ne­st så vi det i Hor­sens, hvor Lyng­by trods 1-1 i en sva­er ude­kamp al­li­ge­vel gik ef­ter sej­ren og blev straf­fet, og beg­ge hold snit­ter da og­så over tre mål i snit pr. kamp. Den før­ste kamp imel­lem de to hold blev en må­l­rig af­fa­e­re med 3-2 til Lyng­by, og da hel­ler ik­ke Vej­le for al­vor ejer ev­nen til at luk­ke en kamp ned, må man gå ud fra, at vi igen får en åben kamp at se. Med de to hold in­vol­ve­ret er od­dset in­ter­es­sant på man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.