3,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker over­ra­sken­de, at Stor­ha­mar er gjort til stor­fa­vo­rit­ter mod Mang­ler­ud i af­te­nens opgør fra den bed­ste nor­ske is­ho­ck­eyra­ek­ke. Nok vandt va­er­ter­ne sølv i sid­ste sa­e­son, men man har mi­stet en del spil­le­re fra sid­ste sa­e­sons trup, og spil­let fun­ge­rer gan­ske en­kelt ik­ke i den hjem­li­ge liga. Se­ne­st tab­te man skan­da­løst til bund­hol­det fra Kongs­vin­ger, som in­den den kamp hav­de tabt 15 ud af 16 kam­pe i sa­e­so­nen, så Mang­ler­ud skal ha­ve fi­ne chan­cer for at ta­ge po­int, nøj­ag­tig som man gjor­de det da man slog Stor­ha­mar 4-3 tid­li­ge­re på ef­ter­å­ret.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.