1,57

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Før­ste opgør mel­lem Spar­ta Prag og Zvez­da var et sandt chan­ce­or­gie med 31 af­slut­nin­ger i kam­pen, 14 hjør­ne­s­park og et mini­mum af spilaf­bry­del­ser i en kamp, der var pra­e­get af et me­get højt tem­po. Der­for er det sva­ert at se re­tu­ro­p­gø­ret bli­ve en må­l­fat­tig af­fa­e­re, selv­om for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne fra Zvez­da går vi­de­re med en 1-0 sejr. Si­den sid­ste sa­e­son er al­le Zvez­das syv CL-kam­pe endt med mindst tre mål, mens Spar­ta Prag mag­te­de ti af­slut­nin­ger in­den­for ram­men i før­ste kamp og der­for og­så bør sco­re i af­ten. Mindst tre mål vir­ker gan­ske op­lagt.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.