Mens vi ven­ter på vin­te­r­en

BT - - NYHEDER -

Bil­le­det er fra 2007, men er sta­dig den skin­bar­li­ge sand­hed: En is­b­jørn med si­ne unger ven­ter. I det­te til­fa­el­de ven­ter de på, at Hud­son Bay ud for by­en Chur­chill i Ma­ni­to­ba i Ca­na­da fry­ser til, så de kan be­va­e­ge sig ud på isen. Der­u­d­over kan is­b­jør­nen som art blot se til og ven­te, mens an­tal­let af art­s­fa­el­ler svin­der ind til na­e­sten en tred­je­del frem til mid­ten af det­te år­hund­re­de. Der­for er de hvi­de pels­b­jør­ne på Den In­ter­na­tio­na­le Uni­on for Be­va­rel­se af Na­tu­rens (IUCN) rø­de li­ste over tru­e­de ar­ter med en sta­tus som ’sår­bar’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.