Ka­em­pe ae­del­sten fun­det i Botswa­na

BT - - NYHEDER -

I Ka­rowe-mi­nen i Botswa­na i Afri­ka har man fun­det ver­dens na­est­stør­ste ae­del­sten. Svim­len­de 1.111 ka­rat er den gl­in­sen­de sten af di­a­mant­ty­pen IIa. Den er im­po­ne­ren­de 6,5 cm høj, 5,6 cm bred og 4 cm dyb. Ste­nen er ik­ke op­da­get af en til­fa­el­dig for­bi­pas­se­ren­de mi­ne­ar­bej­der, men af en sa­er­lig di­a­mant-fin­der­ma­ski­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.