Ma­end bag bom­be-jo­ke va­re­ta­egts­fa­engs­let i 13 da­ge

BT - - DEBAT -

BOM­BE-JO­KE De to ma­end, der onsdag fik he­le Ter­mi­nal 3 i Kø­ben­havns Luft­havn evaku­e­ret, for­di de jo­ke­de om at ha­ve en bom­be i ta­sken, er ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i 13 da­ge, det skri­ver Ek­stra Bla­det.

Beg­ge ma­end, der er gra­e­ske for­ret­nings­ma­end på 33 og 65 år, blev an­holdt i luft­hav­nen, men na­eg­te­de sig skyl­di­ge. De un­der­stre­ge­de ved dagens grund­lovs­for­hør, at de godt nok tal­te om en bom­be, men at det kun var en jo­ke.

Selv­om beg­ge ma­end er gra­e­ke­re, blev jo­ken frem­sat på en­gelsk - an­gi­ve­ligt for­di de to ta­ler en­gelsk sam­men i ar­bejds­sam­men­ha­eng, skri­ver Ek­stra Bla­det.

By­ret­ten vur­de­re­de, at der er ta­le om en over­tra­e­del­se af straf­fe­lovens pa­ra­graf 135 og 266, som om­hand­ler hen­holds­vis ugrun­det alar­me­ring af am­bu­lan­ce, po­li­ti og brand­va­e­sen, samt frem­kal­del­se af al­vor­lig frygt for eget el­ler an­dres liv ved at true med at ud­fø­re en straf­bar hand­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.