BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’Bro­en’

Dra­ma Så er det ble­vet tid til sid­ste af­snit af den dansk/sven­ske se­rie, Bro­en III. Per­son­ligt har jeg sid­det helt ude på kan­ten af so­fa­en un­der samt­li­ge af­snit. Og bidt neg­le. Sam­ti­dig med at jeg er ble­vet van­vit­tig godt un­der­holdt af bå­de dan­ske og sven­ske sku­e­spil­le­re. Lad os få no­get me­re af det. Tak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.