Snart den sid­ste dans

BT - - TV-GUIDE -

FI­NA­LE »For hvert pro­gram bli­ver det ba­re vil­de­re og vil­de­re. Og fi­na­len bli­ver ga­ran­te­ret in­gen und­ta­gel­se,« si­ger en af årets dan­se­va­er­ter Sa­rah Grü­newald, der selv le­ve­re­de et af årets ab­so­lut­te høj­de­punk­ter.

I slut­nin­gen af sep­tem­ber af­slø­re­de den smuk­ke Vild med dans-va­er­tin­de så­le­des for åben ska­erm, at hun var gravid med sit og man­den For hvert pro­gram bli­ver det ba­re vil­de­re og vil­de­re

Sa­rah Grü­newald, Vild med dans-va­ert

Ras­mus barn.

Men på fre­dag dre­jer det sig selv­føl­ge­lig ale­ne om dan­sen. Og ef­ter at ha­ve sagt far­vel til flot dan­sen­de stjer­ner som sku­e­spil­le­ren Søs Ege­lind og

Ba­ck­haus’

før­ste san­ge­ren James Samp­son er ni­veau­et ual­min­de­ligt højt.

Fi­na­len bli­ver sendt di­rek­te fra Forum Hor­sens. The An­to­nel­li Or­che­stra le­ve­rer flot mu­sik med ga­e­ster som Sti­ne Bramsen og Pa­tri­ck Dor­gan. Og før årets vin­der­par af­slø­res i an­den del af den di­rek­te ud­sen­del­se, ta­ger TV2 os som sa­ed­van­lig med om bag kulis­sen, hvor par­re­ne har tra­e­net og svedt for at la­e­re tri­ne­ne så per­fekt som mu­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.