Vi­o­lin­vir­tuos

DAGENS TIP lør­dag

BT - - TV-GUIDE -

Der er nu fem børn til­ba­ge i kon­kur­ren­cen om at bli­ve årets vi­dun­der­barn. Bør­ne­ne er blandt de bed­ste in­den­for klas­sisk mu­sik, sang og dans, og i af­ten er de ik­ke ale­ne på sce­nen. De har få­et ga­e­ster med på hvert de­res num­mer, som skal hja­el­pe dem med at im­po­ne­re se­e­re og dom­me­re. For kun fi­re børn går vi­de­re. Ul­la Es­sen­drop er va­ert. Vi­dun­der­børn DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.