El Cla­si­co

BT - - TV-GUIDE -

Det er ble­vet tid til sa­e­so­nens før­ste top­brag, når Re­al Madrid hjem­me ta­ger imod de for­sva­ren­de me­stre fra Bar­ce­lo­na. Der er alt på spil i det tra­di­tions­ri­ge La Liga-opgør, når de to top­klub­ber står over for hin­an­den. De to hold føl­ges igen godt ad, så det er ik­ke blot aeren, der er på spil i dag, men og­så vig­ti­ge po­int i en ta­et ta­bel. Fod­bold TV3: 17.00

Pri­vat­de­tek­ti­ven Sher­lo­ck Hol­mes og hans as­si­stent, dr. Wat­son, må hja­el­pe Scot­land Yard med at fan­ge den on­de lord Bla­ck­wood, der er genop­stå­et fra gra­ven ef­ter at va­e­re ble­vet hen­ret­tet ved ha­eng­ning. Bla­ck­wood, der dyr­ker de mør­ke mag­ter, plan­la­eg­ger en for­bry­del­se, der vil aen­dre ver­dens gang. Men Hol­mes og Wat­son bli­ver di­stra­he­ret af Wat­sons smuk­ke for­lo­ve­de, Mary, og Hol­mes eks­ka­e­re­ste Ire­ne. Sher­lo­ck Hol­mes TV 2: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.