San­ge­re i quiz

BT - - TV-GUIDE -

Der er ga­ran­ti for in­spi­re­ren­de sel­skab, når Poul Krebs og Mi­cha­el Falch ind­ta­ger de var­me sto­le. De to mu­sik-iko­ner har kendt hin­an­den si­den 1980'er­ne og ud­gi­ver nu et al­bum sam­men, som de og­så vil tur­ne­re med. Først skal de dog li­ge sva­re rigtigt på 15 spørgs­mål. Lø­ve­hjer­ter­ne i Naks­kov og Pro­jekt Hel­hed hå­ber på en dej­lig check. Hvem vil va­e­re ... TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.