Følg en lob­byist

DAGENS TIP onsdag

BT - - TV-GUIDE -

Kan man kø­be sig til lov­giv­ning i Dan­mark? Hver dag be­va­e­ger lob­byi­ster sig rundt på Chri­sti­ans­borg for at for­sø­ge at på­vir­ke po­li­ti­ker­ne. TV 2 har få­et ad­gang til at føl­ge en lob­byist, som er ble­vet købt til at prø­ve at aen­dre lov­giv­nin­gen. Kom med helt ta­et på, når han vi­ser, hvil­ke me­to­der han bru­ger for at pres­se de dan­ske po­li­ti­ke­re. Po­li­tik til salg TV 2: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.