Pre­mi­er Le­ague-klub­ber vil af­spil­le Mar­seil­lai­sen

BT - - SPORTEN -

VI­VE LA FRAN­CE De en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague-klub­ber vil af­spil­le den fran­ske na­tio­nal­me­lo­di Mar­seil­lai­sen før samt­li­ge kam­pe i den kom­men­de we­e­kend. Hym­nen kom­mer til at gjal­de ud over sta­dio­ner som Stam­ford Brid­ge i Lon­don og Eti­had i Man­che­ster, og se­an­cen vil fin­de sted li­ge ef­ter lod­tra­ek­nin­gen med samt­li­ge spil­le­re sam­let på mid­ten af ba­nen.

Klub­ber­ne gør det na­tur­lig­vis for at vi­se so­la­da­ri­tet med Frank­rig, som for snart en uge si­den blev ramt af et vold­somt ter­r­or­an­greb, hvor 129 men­ne­sker mi­ste­de li­vet i Pa­ris.

Che­fen for Pre­mi­er Le­ague, Ri­chard Scu­da­mo­re, be­grun­der des­u­den ge­stus­sen med en ta­et for­bin­del­se mel­lem Frank­rig og Pre­mi­er Le­ague, som i alt har 72 spil­le­re med fransk pas.

»Med tan­ke på hvor ta­et­te vi er li­ge så­vel som det la­en­ge­re­va­ren­de for­hold, der ek­si­ste­rer mel­lem Pre­mi­er Le­ague og Frank­rig, er det det rig­ti­ge at af­spil­le Mar­seil­lai­sen som en slags form for so­li­da­ri­tet og til min­de for de af­dø­de,« si­ger Scu­da­mo­re iføl­ge BBC.

Mar­seil­lai­sen blev og­så vist som tekst på Wem­bleys storska­er­me, da Eng­land spil­le­de land­skamp mod Frank­rig tirs­dag af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.