1,55

BT - - SPORTEN -

Rø­d­ov­re har va­e­ret sa­e­so­nens sto­re over­ra­skel­se, og ik­ke mindst hjem­me er de sta­er­ke. Man har kun smidt po­int i Rø­d­ov­re til de to top­hold og Oden­se, som på da­gen har et me­get højt top­ni­veau og vun­det de seks re­ste­ren­de kam­pe. Her ga­el­der det et Aal­borg-hold, som me­get sja­el­dent pra­este­rer på frem­med is. Blot ét en­kelt po­int er det ble­vet til - og det imod Her­ning, som er en over­kom­me­lig tur - mens man alt­så se­ne­st tab­te 1-9 i Vo­jens til Søn­derjy­ske. En lang bus­tur til Sja­el­land på en hver­dag lig­ner ik­ke en op­skrift på Aal­borg-po­int.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.