Til kamp i kjo­le

BT - - NYHEDER -

Wre­st­ling er ik­ke for­be­holdt ma­end, hvis man spør­ger en grup­pe bo­li­vi­an­ske kvin­der. De kal­der sig ’The Figh­ting Cho­li­tas’ og udø­ver Lu­cha Li­bre, som er en form for fri wre­st­ling i vis­se spansk­ta­len­de lan­de. Kvin­der­ne op­tra­e­der som en del af grup­pen ’Ti­tans of the Ring’, som mand­li­ge wre­st­le­re og­så er en del af, hver søn­dag for­an et pu­bli­kum i El Alto. Det er en af ho­ve­d­at­trak­tio­ner­ne i La Paz-om­rå­det i Bo­li­via.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.