31 år gam­melt drab opkla­ret

BT - - NYHEDER -

Hen­lag­te sa­ger kan plud­se­lig duk­ke op på­ny. I 1984 blev den bri­ti­ske po­li­ti­be­tjent Yvon­ne Flet­cher skudt og dra­ebt for­an Li­by­ens am­bas­sa­de i Lon­don, mens hun var på ar­bej­de. 31 år se­ne­re har The Lon­don Me­tro­po­li­tan Po­li­ce nu an­non­ce­ret, at en li­by­sk mand er ble­vet an­holdt på mi­stan­ke om, at han i sam­men­sva­er­gel­se med an­dre stod bag dra­bet, som ske­te i for­bin­del­se med en de­mon­stra­tion ved am­bas­sa­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.