3.

BT - - DEBAT -

Har du ik­ke krae mo­tion, kan selv gel­se i hver­da­ge for­skel. Det kan gå­tur el­ler let hus­ar­bej­de, s i gang. Sørg for at be­va­e­ge da­gen. Rejs dig f.eks. for at net i ste­det for at bru­ge fje Det er al­drig for sent at kom be­va­e­gel­se ska­der ik­ke din mod. Selv simp­le øvel­ser tr ugen kan mind­ske smer­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.