Ta­e­ske­de 53-årig med et ko­ben

BT - - DEBAT -

Ret­ten i Søn­der­borg valg­te at va­re­ta­egts­fa­engs­le en 25-årig mand i fi­re uger ef­ter grund­lovs­for­hør fre­dag. Man­den er sig­tet for grov vold mod en 53-årig mand fra Pad­borg­om­rå­det.

Iføl­ge po­li­ti­et kend­te of­fe­ret og ger­nings­man­den hin­an­den i for­vej­en.

»Det me­nes at va­e­re et pri­vat mel­lemva­e­ren­de, der skul­le gø­res op,« op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Den 25-åri­ge op­søg­te den 53-åri­ge mand i hans hjem i Pad­borg-om­rå­det sent tors­dag af­ten og tvang den 53-åri­ge mand til at luk­ke sig ind i føl­ge­skab med tre an­dre per­so­ner.

Ef­ter­føl­gen­de brug­te grup­pen blandt an­det et ko­ben til at slå den 53-åri­ge fle­re gan­ge.

Po­li­ti­et op­ly­ser, at den 25-åri­ge er ho­ved­man­den i over­fal­det, og de tre øv­ri­ge per­so­ner er løsladt, men fort­sat sig­tet for over­fal­det.

De fi­re per­so­ner blev an­holdt nat­ten til fre­dag, da en pa­trul­je­vogn stop­pe­de en bil, hvor de al­le be­fandt sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.