Des­sertvi­nen bør ik­ke spa­res va­ek

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

SØ­DE VI­NE Sø­de vi­ne er sja­el­dent helt bil­li­ge, men det kan of­te gi­ve sto­re duft- og smags­op­le­vel­ser, hvis man of­rer lidt ek­stra. Selv om det sy­nes som man­ge pen­ge, bør man hu­ske, at en halv fla­ske sød vin of­te er ri­ge­ligt til seks per­so­ner. Og er der lidt til­ba­ge i fla­sken, hol­der langt de fle­ste sig fint et par uger i kø­le­ska­bet.

Sø­de vi­ne eg­ner sig godt til sø­de des­ser­ter, sta­er­ke oste, til sta­er­kt kry­dret mad el­ler til hyg­ge med nød­der, cho­ko­la­de el­ler lig­nen­de en kold vin­ter­af­ten. Bedst på køl Ho­ved­ret­tens flot­te rød­vin sma­ger ik­ke godt til sød des­sert. Of­te øde­la­eg­ger rødvinen fak­tisk sma­gen af des­ser­ten.

Der­for bør man ik­ke spa­re des­sertvi­nen va­ek, men fin­de en­ten en god, lys og frisk el­ler en mør­ke­re of­te kraf­ti­ge­re - sød vin, der pas­ser til des­ser­ten.

Sø­de vi­ne sma­ger bedst køli­ge. Ser­ver ger­ne lidt i bun­den af et stort glas, så aro­ma­en kan ud­fol­de sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.