Mar­kant stem­me

BT - - WEEKEND -

I 2009 de­bu­te­re­de An­ne­Gret­he Bjarup Riis som ro­man­for­fat­ter med ro­ma­nen ’Send me­re sex’, som hun skrev sam­men med kol­le­ga­en Tri­ne Ap­pel. Og i 2010 skrev hun selv fort­sa­et­tel­sen ’Send fle­re børn’ og ’Send me­re ka­er­lig­hed’.

På Char­lot­ten­borgs cen­su­re­re­de for­år­s­ud­stil­ling ud­stil­le­de An­ne-Gret­he Bjarup Riis to ly­sin­stal­la­tio­ner i 1996, og i 2006 vak­te hun op­sigt med udstil­lin­gen af et nø­gen­bil­le­de af sig selv og sin dat­ter. Bjarup Riis har va­e­ret ak­tiv de­bat­tør og skri­bent i bl.a. BT og Ek­stra Bla­det. Prosti­tu­tions­de­bat Hen­des en­ga­ge­ment i prosti­tu­tions­de­bat­ten med­før­te, at hun modt­og Mat­hil­de­pri­sen af Dansk Kvin­de­sam­fund.

I dag bor hun på Øster­bro med sin mand, pro­du­ce­ren Bo Mor­ten­sen, og sam­men har de bør­ne­ne Yr­sa og Gil­bert på hen­holds­vis 11 og 8 år. Fra et tid­li­ge­re ae­g­te­skab har hun søn­nen Osvald på 19 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.