Fi­ats sport­s­vogn

BT - - BILER -

bag­hjul­struk­ken li­ge­som Ma­z­da MX-5, og den le­ve­res med Ma­z­das fan­ta­sti­ske en 6-trins ma­nu­el gear­kas­se. Stør­re end Ma­z­da Fi­at 124 Spi­der bli­ver cir­ka 50 kg tun­ge­re end Ma­z­da­en, men den er og­så mar­gi­nalt la­en­ge­re og bre­de­re, og har bl.a. et stør­re ba­ga­ge­rum. I ka­bi­nen er bi­ler­ne stort set iden­ti­ske – hvis man ser bort fra log­o­et i mid­ten af rat­tet.

Vi ken­der end­nu ik­ke pra­e­sta­tio­ner­ne på 124 Spi­der, men for­vent en top­fart på om­kring 210 km/t og en 0-100 km/t tid på mel­lem syv og 7,5 se­kun­der. Bi­len lan­der for­ment­ligt på det dan­ske mar­ked i før­ste halv­del af 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.