En­de­lig lyk­ke­des Mer­ce­des SL

BT - - BILER -

Mer­ce­des SL blev in­tro­du­ce­ret til­ba­ge i 2012, men li­ge si­den pra­e­sen­ta­tio­nen har det stå­et klart, at den visu­elt ik­ke sad i ska­bet i før­ste for­søg. Den lå for ta­et på den min­dre SLK og for langt fra re­sten af Mer­ce­des-fa­mi­li­en. Den nye ud­ga­ve har lånt lidt in­spira­tion fra AMG GT, og den har få­et helt ny front og ba­gen­de. Fol­de­ta­get har nye ma­te­ri­a­ler og en ny fol­de­me­ka­nis­me, der be­ty­der, at det kan fol­des op og ned med ha­stig­he­der på op til 40 km/t. Ind­ven­digt er der og­så ju­ste­ret, men ik­ke så vold­somt som ud­ven­digt. Der er mest ta­le om et nyt rat og en op­gra­de­ring af ma­te­ri­a­le­kva­li­te­ten, der el­lers ik­ke fej­l­e­de no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.