Spa­ce Star får nyt look

BT - - BILER -

Den re­la­tivt po­pu­la­e­re lil­le Mitsu­bis­hi Spa­ce Star er ble­vet pra­e­sen­te­ret i et nyt sa­et tøj til det år­li­ge au­tos­how i Los An­ge­les. Mest mar­kan­te aen­dring er fron­ten, der har få­et en re­gu­la­er kø­ler­grill, og så har in­te­ri­ø­ret og­så få­et en over­ha­ling. Vi ken­der end­nu ik­ke til no­get om dan­ske pri­ser el­ler in­tro­duk­tion, men grund­la­eg­gen­de ting som mo­tor, driv­linje og pra­e­sta­tio­ner, skul­le ik­ke va­e­re aen­dret mar­kant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.