Letva­egts MX-5

BT - - BILER -

Mens Fi­at har travlt med at vi­se de­res ver­sion af Ma­z­das vel­lyk­ke­de MX-5 frem, så er Ma­z­da gå­et vi­de­re med et par kon­cep­tud­ga­ver af ori­gi­na­len. Isa­er Ma­z­da MX-5 Spe­ed­ster er in­ter­es­sant. Mens den al­min­de­li­ge MX-5 med 2-li­ters mo­tor ve­jer un­der 1.100 kg, så ve­jer Spe­ed­ster kon­cept­bi­len blot 943 kg. En kom­bi­na­tion af letva­egts­ma­te­ri­a­ler og fjer­nel­se af for­r­u­den og ta­get er de pri­ma­e­re år­sa­ger til va­egt­ta­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.