Falk skuf­fer sig selv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PRO­FIL Han var overalt på ba­nen, Ras­mus Falk. Med be­sna­e­ren­de dri­blin­ger og en of­fen­siv power, der drev FC Midtjyl­land til van­vid, var der kun en ting, der mang­le­de fra lands­holds­spil­le­ren - nem­lig må­le­ne.

Og det var det, der fyld­te mest i ho­ve­d­et på ham ef­ter kam­pen.

»Jeg er skuf­fet over, at jeg ik­ke kan få sco­ret i dag. Det er ik­ke godt nok. Vi spil­ler en rig­tig god kamp, og jeg skal ba­re sco­re, men det kun­ne jeg desva­er­re ik­ke, og der­for står vi kun med et po­int,« for­kla­re­de Ras­mus Falk.

Han for­kla­rer, at hans go­de spil må­ske skal fin­des i, at han har va­e­ret med lands­hol­det.

»Jeg har la­det bat­te­ri­er­ne op og spil­le­de jo ik­ke, så jeg var frisk til den­ne kamp. Men det ir­ri­te­rer mig så me­get, at jeg ik­ke kan sco­re,« lød det fra Ras­mus Falk, som hen­te­de sto­re ro­ser fra bå­de sin egen tra­e­ner og mod­stan­der­nes tra­e­ner.

»Nor­malt la­eg­ger vi ik­ke tak­tik ef­ter mod­stan­der­ne, men når Ras­mus Falk er så god, som han var i dag, bli­ver det sva­ert for os,« sag­de FC Midtjyl­lands tra­e­ner, Jess Thorup.

»Jeg er me­get im­po­ne­ret over Ras­mus Falk. Han lyk­ke­des med stort set al­ting og mang­ler ba­re at sco­re for at spil­le en per­fekt kamp. Det var me­get flot,« si­ger OB-tra­e­ner Kent Ni­el­sen, der ger­ne ser sin guld­fugl bli­ve i Oden­se, når hans kon­trakt ud­lø­ber til som­mer.

»Vi har jo ik­ke haft no­gen da­ge til at sa­et­te os ned og ta­le med ham, for­di han har va­e­ret med lands­hol­det, men det må vi jo så gø­re nu. Vi skal fin­de det ret­te for al­le par­ter.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.