Bar­ce­lo­na (4-3-3)

BT - - REAL MADRID - FC BARCELONA -

Clau­dio Bra­vo Den chilenske må­l­mand er med si­ne 32 år og re­kor­den for flest land­skam­pe en ru­ti­ne­ret herre, der ud­strå­let stor ro og får fat i me­get, når han kom­mer ud i fel­tet. Har ero­bret plad­sen til­ba­ge fra ty­ske Marc-An­dré ter Ste­gen, der vog­te­de bu­ret i sep­tem­ber, mens Bra­vo var ude med en mu­skel­ska­de. Da­ni Al­ves Høj­re­ba­ck­en har må­ske ik­ke det sam­me tårn­hø­je ni­veau, som han hav­de for et par år si­den, men selv Re­al Madrid vil få pro­ble­mer med bå­de at kom­me for­bi ham bag­u­de og stop­pe ham fra at kom­me til ind­la­eg la­en­ge­re frem­me. Ge­rard Piqué Mid­ter­for­sva­re­ren er kom­met i pro­ble­mer for at ha­ve meldt of­fen­sivt ud i for­hold til Ca­ta­lo­ni­ens løs­ri­vel­se og vil gi­vet­vis bli­ve mødt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.