Sto­re ska­despro­ble­mer i Man­che­ster Uni­ted

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RYN­KER I PAN­DEN Man­che­ster Uni­ted er ble­vet ge­val­digt sva­ek­ket op mod dagens kamp mod Wat­ford. Ma­na­ger Lou­is van Gaal må så­le­des und­va­e­re he­le seks pro­fi­ler. Blandt de seks spil­le­re er an­gri­ber­par­ret Way­ne Roo­ney og Ant­ho­ny Mar­ti­al. Roo­ney er syg­doms­ramt, mens det un­ge fran­ske stjer­neskud Mar­ti­al er ska­det ef­ter tirs­da­gens ven­skabs­kamp mod Eng­land. I sam­me kamp blev og­så midt­ba­ne­ge­ne­ral Mi­cha­el Car­ri­ck ska­det. Hå­ber på snar­lig bed­ring De er der­med fø­jet til ska­des­li­sten, som i for­vej­en tal­te Luke Shaw, og hvor og­så Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni og An­to­nio Va­len­cia skal fø­jes til. Sidst­na­evn­te blev ope­re­ret tid­li­ge­re på må­ne­den for en drilsk fod­ska­de. Van Gaal for­tal­te til MUTV, at han hå­ber på, at bå­de Mar­ti­al og Roo­ney al­le­re­de er klar til midt­u­gens vig­ti­ge Cham­pions Le­ague-kamp mod hol­land­ske PSV Eind­ho­ven.

Uni­ted ind­ta­ger i øje­blik­ket fjer­de­plad­sen og spil­ler i dag ude mod Wat­ford, der er pla­ce­ret som num­mer 11 i Pre­mi­er Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.