DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Re­al Madrid og FC Bar­ce­lo­na skal i af­ten ud­ka­em­pe end­nu en dra­be­lig dyst på grønsva­e­ren i den span­ske ho­ved­stad. I ’El Clási­co’ står der langt me­re på spil end blot tre po­int til stil­lin­gen. Men gan­ske us­a­ed­van­ligt har Od­dset-spil­ler­ne mar­kant stør­re tro på, at Bar­ce­lo­na lø­ber med guld­me­dal­jer­ne.

Så­le­des er der sat 20 gan­ge så man­ge pen­ge på Bar­ce­lo­naguld i for­hold til Re­al Madrid – nor­malt er det me­get me­re li­ge­ligt for­delt imel­lem de to gi­gan­ter.

»Den­ne me­get en­si­di­ge spil­ten­dens er gan­ske us­a­ed­van­lig, da beg­ge hold al­min­de­lig­vis er no­gen­lun­de li­ge po­pu­la­e­re spi­lob­jek­ter på Od­dset. Od­dset­spil­ler­ne står der­for til en stor sekscif­ret ge­vinst, hvis Ca­ta­lo­ni­ens stol­hed kan gen­vin­de mester­ska­bet for na­e­sen af de an­dre hold i La Liga,« forta­el­ler con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.