1,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Se­ne­st de to hold mød­tes i marts, var der sco­ret fem gan­ge in­den sta­dionu­ret hav­de run­det 30 om­gan­ge, så det er uhy­re sva­ert at se no­gen ke­de­lig kamp mel­lem Wol­fsburg og Wer­der Bre­men i ef­ter­mid­dag. Ga­ester­ne mang­ler he­le to af si­ne fo­re­truk­ne for­svars­spil­le­re i form af Ge­bre-Se­las­sie og Garcia, mens va­er­ter­ne i bag­ka­e­den må und­va­e­re schweizi­ske Ri­car­do Rod­ri­gu­ez, som er rejst hjem grun­det syg­dom i fa­mi­li­en. Med of­fen­si­ve pro­fi­ler som Ant­ho­ny Ujah, Bas Dost og Max Kru­se på ba­nen bør tre mål i kam­pen va­e­re en formsag.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.