Sund tarm­fl­ora be­skyt­ter hjer­nen

BT - - KORT NYT -

Hjer­ne­syg­dom­me som mi­gra­e­ne, depression og alzhei­mer er ble­vet kaldt ’Eu­ro­pas største sund­heds­ma­es­si­ge, øko­no­mi­ske og so­ci­a­le byr­de’. Ny forsk­ning har vist, at hjer­nens sund­heds­til­stand i høj grad er sty­ret af det, der fo­re­går i tar­men, og i bo­gen ’Hjer­nens nye liv’, som er

We­e­kend - 21.11.2015 ud­kom­met på Gyl­den­dal og ko­ster 300 kro­ner, gi­ver den ame­ri­kan­ske neu­ro­log David Per­l­mut­ter en ra­ek­ke tips til at hol­de tarm­fl­ora­en – og der­med hjer­nen – sund. Nyd vin, spis min­dre kul­hy­dra­ter og ind­før re­gel­ma­es­sig fa­ste, ly­der nog­le af an­be­fa­lin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.