Flem­m­ing Ene­vold

BT - - INTERVIEW -

• Født 1952 i Hol­te. • Stu­dent fra Hol­te Gym­na­si­um 1971. • Fik som 19-årig kon­sta­te­ret biopo­lar af­fek­tiv sinds­li­del­se (ma­ni­o­de­pres­si­vi­tet). • Ud­dan­net fra Sta­tens Te­a­ter­sko­le 1975. • Se­ne­re elev på Det Kgl. Dan­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um. • Har med­vir­ket i en ra­ek­ke op­sa­et­nin­ger, bl.a. ’The Phan­tom of The Ope­ra’, hvor han spil­le­de ho­ved­rol­len og Se­ba­sti­ans ’Cyra­no’. • Har bl.a. skre­vet og is­ce­ne­sat ’Ca­ba­ret’, ’Ka­me­li­a­da­men’, ’De 3 Mu­ske­te­rer’. • 1992-2006 Di­rek­tør på Gladsaxe Te­a­ter. • 1981-1991 Di­rek­tør på Ri­alto Te­a­tret. • Har va­e­ret for­mand for Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets ud­valg for sce­ne­kunst. • Med­vir­ket i en ra­ek­ke TV-se­ri­er, bl.a. ’For­bry­del­sen’ som oberst Jarn­vig. • Gift med Lin­da Hind­berg, far til tre voks­ne døtre.

We­e­kend - 21.11.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.